Een instrument dat…

CuLTR Diagnose is een wetenschappelijk gevalideerd instrument voor een diep inzicht in uw organisatiecultuur.

U verkrijgt een foto van uw organisatiecultuur. Inzoomen is mogelijk op afdelingen, functieniveaus, lengte en soort dienstverband, leeftijd, of andere relevante doorsnijdingen.

Uw cultuur wordt ontleed in 7 cultuur- en 4 attitude dimensies. Deze zijn onderbouwd door diepgaande analyses. Binnen dit cultuuronderzoek is ook ruimte voor maatwerk om uw bedrijfseigen uitdagingen te onderzoeken.

 

 

taal en duiding geeft…

Ons onderzoek helpt met taal om duiding te geven aan iets ongrijpbaars als organisatiecultuur. Diep inzicht in de patronen en (on) geschreven regels over ‘hoe doen we het hier’ opent een dialoog. Wat is de huidige status en welke veranderingen zijn wenselijk?

De gemeenschappelijke taal creëert direct breed draagvlak. Opbrengst voor iedere transformatie: tijdsbesparing, risico-eliminatie en concrete richtlijnen voor het veranderproces.

Het onderzoek bestaat uit een aantal diepte – interviews en een online onderzoek onder alle medewerkers. Het is beschikbaar in de Nederlandse en Engelse taal. 

voor scherpte en inzicht.

CuLTR Diagnose is een unieke combinatie:

  • Een wetenschappelijk gegrond onderzoek met opties voor eigen vraagstukken;
  • Maatwerk zonder simplificatie in archetypes, typeringen of kleuren;
  • Ervaring en deskundigheid  van Tier-1 consultants (BCG) met ruime management en change ervaring;
  • Dialoog in business taal op bestuursniveau met oog voor de mens;
  • Diep inzicht in uw huidige cultuur zodat de organisatie zelf aan de slag kan met de gewenste cultuur; of indien gewenst begeleid door CuLTR Diagnose.