Een instrument dat…

CuLTR Diagnose is een wetenschappelijk gevalideerd instrument voor een diep inzicht in uw organisatiecultuur.

Het verschaft een foto van uw organisatiecultuur, waarbij u kunt inzoomen op de specifieke kenmerken van organisatie-onderdelen en -afdelingen, functieniveaus, lengte en soort dienstverband, leeftijd, of andere relevante doorsnijdingen.

Uw cultuur wordt ontleed in 7 cultuur- en 2 attitude dimensies. Elke van die 9 dimensies zijn onderbouwd door diepgaande analyses. Binnen dit cultuuronderzoek is ook ruimte om uw specifieke uitdagingen te onderzoeken.

taal en duiding geeft…

Ingebed in een diepgaand onderzoek geeft CuLTR Diagnose taal en duiding aan iets ongrijpbaars als organisatiecultuur.

Hierdoor kunnen leiders een dialoog voeren over de huidige status en richting geven aan de gewenste verandering. Daarom is  CuLTR Diagnose ideaal bij fusies, overnames, digitale transformaties en bij andere veranderprocessen. Het instrument is beschikbaar in de Nederlandse en Engelse taal. 

voor scherpte en inzicht.

CuLTR Diagnose is een unieke combinatie:

  • Een wetenschappelijk gegrond onderzoek met opties voor eigen vraagstukken;
  • Maatwerk zonder simplificatie in archetypes, typeringen of kleuren;
  • Ervaring en deskundigheid  van Tier-1 consultants (BCG) met ruime management en change ervaring;
  • Dialoog in business taal op bestuursniveau met oog voor de mens;
  • Diep inzicht in uw huidige cultuur zodat de organisatie ZELF aan de slag kan met de gewenste cultuur.