De online vragenlijst is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en praktijkinzichten. Om organisatiecultuur te duiden is als uitgangspunt gekozen voor de strategische cultuurkenmerken van The Boston Consulting Group¹. Om deze cultuurkenmerken vorm te geven hebben wij een eigen, unieke vragenlijst ontworpen, die gebaseerd is op grondig onderzoek naar ruim 40 wetenschappelijke vragenlijsten. Hieruit is een eigen tool ontstaan, die samen met de Universiteit van Tilburg statistisch gevalideerd is. Deze tool sluit aan bij onze visie dat de optimale organisatiecultuur een verlengde moet zijn van de gekozen strategie voor de organisatie. 

¹ BCG High Performance Culture, June 2013.