Op weg naar…

CuLTR Diagnose is een instrument voor een diep inzicht in uw organisatie-cultuur dat wetenschappelijk statistisch gevalideerd is.

U verkrijgt een foto van uw cultuur ontleed in 7 cultuur- en 4 attitude dimensies. Dit beeld omvat zowel de harde kant (zoals strategische koers; wijze van besluitvorming en draagvlak verkrijgen, hebben en houden aan spelregels), als de zachte kant (gedrag, interactie en patronen). Alles onderbouwd door diepgaande analyses.

Het onderzoek bestaat uit een aantal diepte –interviews en een online onderzoek onder alle medewerkers. Binnen dit cultuuronderzoek is ook ruimte voor maatwerk om uw uitdagingen te onderzoeken. Het is beschikbaar in de Nederlandse en Engelse taal. 

 

een open, veilige en inclusieve…

Ons onderzoek helpt met taal om duiding te geven aan iets ongrijpbaars als de organisatiecultuur. Het geeft diep inzicht in de patronen en (on) geschreven regels over ‘hoe doen we het hier’.

  • Hierdoor is een dialoog mogelijk in en tussen de top, teams en medewerkers:
  • Wat maakt onze cultuur sterk?
  • Wat zit ons in de weg om (nog meer) succesvol te zijn?
  • Welke verbeteringen zijn wenselijk?

De gemeenschappelijke taal creëert direct breed draagvlak over hoe het nu is en hoe succesvol de toekomst in te gaan. Opbrengst voor iedere transformatie: tijdsbesparing, risico-eliminatie en praktische richtlijnen voor het veranderproces.

organisatiecultuur.

CuLTR Diagnose is een unieke combinatie:

  • Een onderzoek gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, wetenschappelijk statistisch gevalideerd, met opties voor eigen vraagstukken;
  • Maatwerk zonder simplificatie in archetypes, typeringen of kleuren;
  • Ervaring en deskundigheid  van Tier-1 consultants (BCG) met ruime management- en change ervaring;
  • Dialoog in business taal op bestuursniveau met oog voor de mens;
  • Diep inzicht in uw huidige cultuur zodat de organisatie zelf aan de slag kan of indien gewenst begeleid door CuLTR Diagnose.

Kortom, CuLTR Diagnose is het in-strument op weg naar een open, veilige en inclusieve cultuur