Op maatwerk

Een organisatiecultuur is complex en verandering hierin realiseren is nog complexer. Bij cultuurtransformaties is CuLTR Diagnose een instrument om antwoord te krijgen in de 2e fase “wat zijn de kenmerken van onze huidige cultuur?”. Lees meer over de fasen van verandering.

Valkuilen van typeringen, archetype of kleurcoderingen

In de markt zijn er scans & onderzoeksinstrumenten beschikbaar om antwoord te geven op die vraag. Het merendeel van de tools geven echter een relatief “simpel” antwoord in de vorm van een typering, archetype of kleur. Wij geloven dat organisatieculturen te veelzijdig zijn om ze in een paar hokjes te stoppen.

Verschil met Medewerkerstevredenheid onderzoeken.

Het verschil tussen ons cultuuronderzoek en een (MO/MTO)-onderzoek is het perspectief. Ons cultuuronderzoek kijkt hoe dingen in de werkomgeving worden ervaren, terwijl een MO veelal dingen meet vanuit het “ik”-perspectief. Het zijn dus twee verschillende onderzoeken. Zo kan het zijn dat medewerkers antwoorden “Ja, ik geef makkelijk en regelmatig feedback”, terwijl als wij vragen ” in mijn werkomgeving geven collega’s elkaar makkelijk en regelmatig feedback”, er een ander antwoord uit komt.

Daarnaast krijgen wij vaak terug van klanten dat MO’s veelal en vooral antwoorden individueel terugkoppelen en benaderen. De kracht van ons onderzoek en het maatwerk, zit in het leggen van dwarsverbanden en patronen om een oorzaak-gevolg relatie te kunnen destilleren uit de data. Doel van ons onderzoek is de samenhang tussen verschillende cultuurkenmerken te ontdekken. Hierdoor ontstaat niet alleen inzicht dat er geen feedbackcultuur is, maar ook waarom er geen feedbackcultuur is. Als je weet waarom, weet een organisatie ook vaak wat het kan doen om toe te groeien naar een feedbackcultuur – want daarvoor is vaak een training feedback geven alleen onvoldoende.

Voordelen van maatwerk

CuLTR Diagnose gelooft dat een gedetailleerde – op maat voor uw organisatie – analyse nodig is om de complexiteit van een specifieke organisatiecultuur te doorgronden. Hoe specifieker een organisatie weet wat de status is van hun cultuur en welke oorzaken hieronder verborgen zitten, hoe beter een organisatie weet aan welke knop(pen) het kan draaien om te veranderen.

Het maatwerk van CuLTR Diagnose zit in 5 elementen

  1. Diepte interviews, soms aangevuld met focusgroepen, waardoor snel de vinger op de zere plek(ken) komt te liggen.
  2. Mogelijkheid om eigen uitdagingen te doorgronden door middel van het toevoegen van extra vragen aan het online onderzoek.
  3. Aandacht en grondigheid van de analyse, dwarsverbanden en correlaties tussen de data uit het online onderzoek en de inzichten uit de diepte interviews.
  4. Op maat gemaakte workshop en eindrapportage zodat de juiste diepte in de dialoog ontstaat.
  5. Begeleiding door ervaren top consultants, die business sense combineren met passie voor mens en gedrag.