CuLTR Diagnose beschikt over een instrument om organisatiecultuur taal en duiding te geven. Met dit instrument kunnen bijvoorbeeld de verschillen tussen 2 bedrijven of organisatieonderdelen in beeld gebracht worden:

Onze scan wordt online afgenomen aan de hand van 7 cultuur-kenmerken en 4 attitude-kenmerken:

Cultuur-kenmerken

 1. Werkstructuur
 2. Besluitvorming
 3. Risicohouding
 4. Actiegerichtheid (denken versus doen)
 5. Omgangsstijl (direct versus diplomatiek)
 6. Samenwerking
 7. Oriëntatie (intern versus extern)

Attitude-kenmerken:

 1. Betrokkenheid (afgehaakt versus toegewijd)
 2. Wendbaarheid (star versus flexibel)
 3. Veilig Werkklimaat
 4. Diversiteit en Inclusiviteit

De score op elk van deze kenmerken is opgebouwd uit een flink aantal sub-elementen. Hierdoor ontstaat een gedetailleerd beeld over de achterliggende oorzaken en verbanden van de score. Zie hieronder een aantal voorbeelden uit eindrapportages van geanonimiseerde klanten:

Onze ervaren consultants brengen mede dankzij de diepte-interviews indringende doorzichten en dwarsverbanden in beeld. Deze gaan veelal dieper en specifieker in op uw organisatie, dan gangbare cultuurscans. Denk bijvoorbeeld aan verbanden tussen oorzaak en gevolg van cultuurkenmerken of inzichten uit de verschillen tussen organisatie-units, -onderdelen, functieniveaus, leeftijd, soort/lengte dienstverband of andere relevante segmenten binnen uw organisatie. Hierdoor weet de organisatie precies aan welke knoppen ze kan draaien om de gewenste verandering te bereiken.

Of download onze leaflet over Culture Diagnose: