Wat is onze werkwijze?

Samen met de leiders van een organisatie beeld krijgen waarom dit onderzoek gewenst is. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

  • Duidelijkheid creëren welke inzichten een organisatie wil verkrijgen.
  • Dialoog voeren waarom een cultuurverandering noodzakelijk of gewenst is
  • Eerste beelden ontwikkelen hoe een gewenste cultuurverandering eruit zou kunnen zien

Het doen van diepte interviews met leiders en medewerkers van een organisatie, die samen een goede afspiegeling vormen van de organisatie. Soms kunnen focusgroepen hierbij nog een extra verdieping geven. Het doel is te inventariseren welke cultuureigenschappen de organisatie versterken en welke kenmerken de cultuur verzwakken. Deze inzichten worden gebruikt om de standaard online vragenlijst aan te vullen met maatwerkvragen over de specifieke situatie van een klant.  

Vragen over de organisatiecultuur worden online uitgezet onder alle medewerkers. Het onderzoek vindt plaats in een beveiligde, digitale omgeving.

Het verwerken en statistisch verantwoorden van de online vragenlijsten. Hierna vindt analyse van de uitkomsten plaats en worden correlaties en dwarsverbanden onderzocht. Naast statistiche data worden ook de inzichten uit de diepte interviews hiervoor benut.

Opleveren van het eindrapport met alle inzichten, data en dwarsverbanden. Doorgaans houden wij een workshop om de resultaten te duiden, waarin een dialoog plaatsvindt over de uitkomsten.