Uiteindelijk leiden alle inzichten uit het cultuuronderzoek tot het precies op maat duiden aan welke verbeterknoppen een organisatie dient te draaien teneinde te veranderen. Cruciaal hierbij is dat tegelijkertijd aan alle drie de knoppen gedraaid moet worden.

In de praktijk zien we veel veranderprogramma’s die:
  • of met name focussen op de harde kant – de context van een organisatie
  • of met name focussen op leiderschap, gedrag en mind-set
Onze ervaring is dat er tegelijkertijd aan zowel de harde als de zachte knoppen gedraaid dient te worden voor een langdurige en bestendige verandering in de cultuur.